آرش حیدری

رتبه علمی: استادیار


پست الکترونیکی:

زمینه های پژوهشی
تبارشناسی، نظریه اجتماعی، مطالعات تاریخی، مطالعات گفتمانی

نام مرکز:
دانشکده علوم انسانی

دکتر آرش حیدری

رتبه: استادیار


پست الکترونیک:

زمینه های پژوهشی
تبارشناسی، نظریه اجتماعی، مطالعات تاریخی، مطالعات گفتمانی

نام مرکز:
دانشکده علوم انسانی


علاقه‌مندی‌ها

تبارشناسی، نظریه اجتماعی، مطالعات تاریخی و گفتمانی


بیوگرافی

آرش حیدری دانش‌آموختۀ دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی , عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ در گروه مطالعات فرهنگی است. علاقۀ پژوهشی او تاریخِ معاصر ایران با منظری تبار‌شناسانه است. او مهمترین اثر خود را کتاب «واژگونه‌خوانی استبداد ایرانی» می‌داند که  تلاشی است برای مواجهه با نظریۀ استبداد ایرانی و تبارشناسی آن به میانجیِ وبا و قحطی‌های ویرانگر. برخی از کتاب‌هایی که از او منتشر شده‌اند عبارتند از: کهریزک (برون درون تهران) با همکاری مهشاد مهاجرانی، مسئلۀ آلتوسر با همکاری هدایت نصیری، برآمدن ژانر خلقیات در ایران با همکاری ابراهیم توفیق، مهدی یوسفی و حسام ترکمان، مسئلۀ علم و علم انسانی در دارالفنون عصر ناصری با همکاری ابراهیم توفیق و مهدی یوسفی. برخی از مهمترین مقالات او نیز عبارتند از:« تصویر چند وجهی غرب در نخستین سفرنامه‌های ایرانیان»، «مسئله‌مند شدن جوانی: مطالعه‌ای تاریخی دربارۀ رؤیت‌پذیر شدن جوانی در ایران معاصر»، «روان‌شناسی، حکومت‌مندی و نولیبرالیسم». سایر فعالیت‌های فکری و پژوهشی او  در قالب ارائۀ دوره‌ها و درسگفتارهایی  پیرامون  نظریه‌های اجتماعی است. وی در این دوره‌ها تلاش دارد که  خوانشی از نظریه‌های اجتماعی ارائه دهد که در خدمت منطقی تبارشناسانه باشد. او از چشم‌اندازی تاریخی و تبارشناسانه برای فهمِ تاریخمندِ پدیده‌های اجتماعی و امر هنری  دفاع می‌کند و دوره‌ها و درسگفتارهایش را در این چارچوب تعریف می‌کند.
کلیۀ سوابق پژوهشی در دو لینک زیر قابل دسترسی هستند.
شناسۀ ارکید:
https://orcid.org/0000-0003-1494-1365
 لینک Researchgate
www.researchgate.net/profile/Arash_Heydari


تحصیلات

  • کارشناسی ، 1386 ، روانشناسی بالینی ، شهید چمران اهواز
  • کارشناسی ارشد ، 1389 ، جامعه شناسی ، شهید چمران اهواز
  • دکتری ، 1395 ، جامعه شناسی فرهنگی ، علامه طباطبایی

لیست تدریس